၂၀၂၂-ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲကို ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီ၀ဗေဒဘာသာတွဲဖြင့်အောင်မြင်ပြီးကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)ရန်ကုန် ၏ ဆေးပညာအခြေခံနှစ် သင်တန်း သို့ ၀င်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများစာရင်း ကြေညာခြင်း

Announcement0001

List-of-Students1

List-of-Students2

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =