ဆေးတက္ကသိုလ် ၂ ရန်ကုန်၌ ၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရသူများ စာရင်းနှင့် စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Ph.D-1

MSC-1-21

MSc22-23

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × two =