ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)ရန်ကုန်၏ ၂၀၂၃-ပညာသင်နှစ်၊ ဆေးလက်တွေ့အခြေခံပါရဂူ၊ ဆေးလက်တွေ့ပါရဂူ၊ ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား  (၂-၁-၂၀၂၃)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + one =