ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)ရန်ကုန်၊ နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(က)(၂/၂၀၂၂)သင်တန်း ကျောင်းသား/သူများ အာစရိယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား(၉-၁၂၀၂၂)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 13 =