ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေး တက္ကသိုလ်များသို့ဝင်ခွင့်လူတွေ့နှုတ်မေးစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

1662732655064_Interview-FW

2022-Entrance-Viva-List

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − three =