၂၀၂၄-ပညာသင်နှစ်ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)ရန်ကုန်တွင်ဖွင့်လှစ်မည့်ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက် အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရသူများ၏ခုံအမှတ်စာရင်းနှင့် စာမေးပွဲအချိန်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Ph.D-Dr.Med_.Sc-2024-PG-Entrance-Roll-No.-UM2

M.Med_.Sc2024-PG-Entrance-Roll-No.UM2_

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 1 =