(၂၀၂၄)ပညာသင်နှစ်၌ ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့်ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာသင်တန်းများအတွက်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

2024-PG-_20230704_0001

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 5 =