၂၀၂၃-ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး ဆေးနှင့်သွားဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဦးစားပေးလျှောက်ထားသူများအနက် ပထမအကြိမ်ဝင်ခွင့်လူတွေ့နှုတ်မေးစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိ သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

2023-Ent-Viva-List14-9-23

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − 10 =