၂၀၂၃-ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ ဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဦးစားပေးဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအနက် (၁၃-၁၀-၂၀၂၃)ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်မည့် ဒုတိယအကြိမ် ဝင်ခွင့်လူတွေ့နှုတ်မေးစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

2nd-Viva-List_2

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − six =