၂၀၂၃ပညာသင်နှစ်အတွက် ဆေးတက္ကသိုလ် ၂ ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + seventeen =