ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)ရန်ကုန်၊ ဆေးပညာအခြေခံနှစ်(၁၂/၂၀၁၉) Semester II အောင်မြင်သူများသည် ဆေးပညာပထမနှစ်(၁/၂၀၂၃)သင်တန်း(Medical Year I) သို့ လည်းကောင်း၊ နောက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက်စ်အပိုင်း(က)(၂/၂၀၂၂)သင်တန်းအောင်မြင်သူများသည် နောက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက်စ်အပိုင်း(ခ)(၁/၂၀၂၃)သင်တန်းသို့လည်းကောင်း တက်ရောက်ရန်သတင်းပို့အပ်နှံရမည့်ရက်ကြေညာခြင်း

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 15 =