“ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)ရန်ကုန်တွင် (၁၅-၅-၂၀၂၃)ရက်နေ့၌ စတင်ဖွင့်လှစ်မည့် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများသို့ သတင်းပို့တက်ရောက်ရမည့် သတ်မှတ်ကာလနှင့် နောက်ဆုံးထားအပ်နှံရမည့်ရက်ကြေညာခြင်း”

Annoument-25-4-23

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =