ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)ရန်ကုန်တွင် ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၌ဖွင့်လှစ်မည့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရသူများ စာရင်းနှင့် စာမေးပွဲအချိန်စာရင်း ကြေညာခြင်း

PhD-Dr.Med_.Sc16-9-2022

M.Med_.Sc-16-9-2022

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 13 =